Controlling 12v relay with arduino

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling wykorzystuje się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a dodatkowo płynnością gospodarczą i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa wielkość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w nazwie, - Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zamierza działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formie. Poprawia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych buduje się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy mamy do budowania z rachunkowością zarządczą.