Przenosnik slimakowy fi 200

Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie przede wszystkim w gospodarstwie, To urządzenie służy do stosowania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika albo z gnojownika. Posiada też wykorzystanie do rozładunku i załadunku ziarna.Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy nazywany jest również żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.Przenośnik ślimakowy stosuje się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Leczy również przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane także do pierwszego czyszczenia zboża. Narzędzie to zapewnia zazwyczaj jako element linii do produkcji pasz oraz drodze do magazynowania zboża. Przenośniki ślimakowe to urządzenia o odległości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o intensywności od 1,5 do 11 kW.Przenośniki ślimakowe są bardzo niskimi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich stałej eksploatacji niezwykle zauważalne jest badanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te składniki są najbardziej awaryjne w daniu. Poza tym, należy dbać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Wymaga on tworzyć maksymalnie 45 stopni.Wyjątkiem z tej zasady są przenośniki pionowe. Istnieją wówczas urządzenia dane do akcji przy ścianach budynków, silosów i innych obiektów ekonomicznych i gospodarskich.Przenośniki ślimakowe posiadają moc zalet. Charakteryzują się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na miara, niską ceną oraz małymi kosztami eksploatacji, łatwością prowadzenia oraz ofertą zmiany kąta pracy przenośnika.Są też przenośniki dostosowane do wymiany położenia. Dzięki tej funkcji przenośnik można korzystać w tamtych branżach. Nie chociaż w polu. Przenośniki umożliwiają i zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można dobrać o dodatkowe elementy np. kosz zasypowy, innego rodzaju rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.