Srodek gasniczy dwutlenek wegla

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją jeno w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar praktyczny a w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dostosowuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne być używana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana jedynie w niniejszych pomieszczeniach, co do których tworzy się pewność, że nie pozostają w nich ludzie. Z uwagi na zdrowe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić dramatyczna dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.