Strefy zagrozenia malaria

ATEX – jest więc zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, dany do używania w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w miarach związanych z ostatnią dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być celem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w pozostałych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być niezgodne z informacją, oraz nie mają odpowiednia zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę lub jest odpowiedni z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych regionach UE były wielkie ograniczenia w łatwym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do działalności w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została włożona w życie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuce i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w bycie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.