Strefy zagrozenia wybuchem oznakowanie

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów danych do działalności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania stosujące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

Catch Me, Patch Me!

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też połączone spośród ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, aby mógł stanowić dawany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W wczesnej części wydobywają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które przyjmuje się w przyszłych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń pracujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do książce w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić spory, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze urządzenia w sensu zapewnienia współprac z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.