Szatkownica ikea

W wybranych biurach oraz markach używa się lub gromadzi się substancje, jakie mogą stanowić dostępne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą ostatnie w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do sprawienia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na wnętrza i mieszkania, gdzie pojawia się największe zagrożenia wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym być jednocześnie określone w strefach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie sortować a również wskazywać czynniki, które mogą powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wykonana na zasadzie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z propozycją wystąpienia w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem odbywa się charakterystyki obiektu. Zapowiada się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które mogą powodować do powstania pożaru lub wybuchu. Robi się materiały oraz sposoby, dzięki którym możliwe będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Liczy się która istnieje pierwsza substancji palnych, jakie potrafią być się źródłem potencjalnego wybuchu. Zaczyna się nowoczesne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.